Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

INF - I stopień, stacjonarne
5 min
EiT - I stopień, stacjonarne
5 min
ACR + IBM - I stopień, stacjonarne
5 min
Studia stacjonarne, II stopień – Full-time studies second level
5 min
Studia niestacjonarne
5 min
Inżynieria Danych, Data Engineering, Erasmus+, kredyty, ubezpieczenia
5 min
DANE ADRESOWE

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

helpdesk@pg.edu.pl
http://pg.edu.pl