Wydział Architektury

Konsultacje Prodziekan ds. studenckich i promocji
10 min
Studia w j. polskim: Architektura I stopnia semestry: 1 – 4
10 min
Studia w j. polskim: Architektura I stopnia semestry: 5 – 8; Gospodarka przestrzenna I stopnia
10 min
Studia w j. polskim: Architektura II stopnia i Gospodarka Przestrzenna II stopnia
10 min
Studia w j. angielskim: Architektura I stopnia; Architektura II stopnia i Gospodarka Przestrzenna II stopnia; Full-time studies: Architecture I (first degree), Architecture II (second degree), Spatial Development II (second degree); ERASMUS+
10 min
Erasmus matters – Polish students
10 min

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

INF - I stopień, stacjonarne
5 min
EiT - I stopień, stacjonarne
5 min
ACR + IBM - I stopień, stacjonarne
5 min
Studia stacjonarne, II stopień – Full-time studies second level
5 min
Studia niestacjonarne
5 min
Inżynieria Danych, Data Engineering, Erasmus+, kredyty, ubezpieczenia
5 min

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Automatyka, robotyka i systemy sterowania
10 min
Elektrotechnika- studia stacjonarne, Energetyka
10 min
Studia niestacjonarne oraz Technologie wodorowe i elektromobilność - stacjonarne
10 min
Kierownik Dziekanatu
10 min
Organizacja egzaminów dyplomowych
10 min

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Nanotechnologia, Fizyka Techniczna
10 min
Matematyka, Inżynieria materiałowa, Inżynieria biomedyczna
10 min
Studia międzynarodowe, IPS, Erasmus +, Nanotechnologia w j. angielskim, Przywrócenie praw studenckich, Studia podyplomowe
10 min
Studia doktoranckie
10 min
Prodziekan ds. kształcenia
10 min
Dziekanat FTIMS
10 min

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Kierunki: Mech. i budowa maszyn II st. stacjonarne, Inż. materiałowa, Zarządzanie i inż. produkcji, Transport i logistyka II st. oraz studia w j. ang.: Energy Technologies, Design and Production Eng., Naval Architecture and Offshore Structures, ERASMUS
10 min
Kierunki: Mechanika i budowa maszyn I stopnia stacjonarne i niestacjonarne, Mechanika i budowa maszyn, Oceanotechnika + Okręty i konstrukcje morskie II stopnia niestacjonarne, Budowa maszyn i okrętów
10 min
Kierownik Dziekanatu
10 min
Kierunki: Oceanotechnika oraz Okręty i konstrukcje morskie (studia stacjonarne), Inżynieria morska i brzegowa, Energetyka, Transport i logistyka I stopień
10 min
Kierunki: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Mechatronika, Technologie Kosmiczne i Satelitarne, Oceanotechnika I stopnia niestacjonarne, Projektowanie i budowa jachtów
10 min

Wydział Zarządzania i Ekonomii

International Cooperation Office (Biuro międzynarodowe)
10 min
Punkt przyjęć
10 min
Konsultacje prodziekan
15 min

Dział Spraw Studenckich

Stypendium socjalne - stanowisko 1
10 min
Stypendium socjalne - stanowisko 2
10 min
Inne stypendia (rektor, os. z niepełnospr., zapomogi)
5 min
DANE ADRESOWE

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

helpdesk@pg.edu.pl
http://pg.edu.pl