Wydział Architektury

Konsultacje Prodziekan ds. studenckich i promocji
10 min
Studia w j. polskim: Architektura I stopnia semestry: 1 – 4
10 min
Studia w j. polskim: Architektura I stopnia semestry: 5 – 7; Gospodarka przestrzenna I stopnia
10 min
Studia w j. polskim: Architektura II stopnia i Gospodarka Przestrzenna II stopnia
10 min
Studia w j. angielskim: Architektura I stopnia; Architektura II stopnia i Gospodarka Przestrzenna II stopnia; Full-time studies: Architecture I (first degree), Architecture II (second degree), Spatial Development II (second degree); ERASMUS+
10 min
Erasmus matters – Polish students
10 min

Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki

INF - I stopień, stacjonarne
5 min
EiT - I stopień, stacjonarne
5 min
ACR + IBM - I stopień, stacjonarne
5 min
Studia stacjonarne, II stopień – Full-time studies second level
5 min
Studia niestacjonarne
5 min
Inżynieria Danych, Data Engineering, Erasmus+, kredyty, ubezpieczenia
5 min

Wydział Elektrotechniki i Automatyki

Automatyka i Robotyka / ARiSS
20 min
Elektrotechnika, Energetyka
20 min
Studia niestacjonarne oraz Technologie wodorowe i elektromobilność - stacjonarne
10 min
Kierownik Dziekanatu
15 min

Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej

Nanotechnologia, Fizyka Techniczna
10 min
Matematyka, Inżynieria materiałowa, Inżynieria biomedyczna
10 min
Studia międzynarodowe, IPS, Erasmus +, Nanotechnologia w j. angielskim, Przywrócenie praw studenckich, Studia podyplomowe
10 min
Studia doktoranckie
10 min
Prodziekan ds. kształcenia
10 min

Wydział Inżynierii Mechanicznej i Okrętownictwa

Kierunki: MiBM/DaPE, MiBM II stopnia stacj., IM (Students of field study Mechanical Engineering), ZiIP
10 min
Kierunki: MiBM (I stopień stacjonarne oraz studia niestacjonarne)
10 min
Kierownik Dziekanatu
10 min
Kierunki: Oceanotechnika (I stopień stacjonarne), IMiB, Energetyka (I stopień rok II-IV)
10 min
Kierunki: Oceanotechnika (niestacjonarne oraz II stopień stacjonarne), Ocean Engineering (Students of field study Ocean Engineering), Energetyka (I stopień rok I oraz cały II stopień), Students of field study: Energy Technologies
10 min
Doktoranci oraz studenci kierunków: TiL, Transport, PiBJ
10 min
Kierunki: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna, Mechatronika, Technologie Kosmiczne i Satelitarne
10 min

Wydział Zarządzania i Ekonomii

International Cooperation Office (Biuro międzynarodowe)
10 min
Punkt przyjęć
10 min
Konsultacje prodziekan
15 min
DANE ADRESOWE

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

helpdesk@pg.edu.pl
http://pg.edu.pl