WETI

INF - I stopień, stacjonarne
10 min
EiT - I stopień, stacjonarne
10 min
ACR + IBM - I stopień, stacjonarne
10 min
Studia stacjonarne, II stopień – Full-time studies second level
10 min
Studia niestacjonarne
10 min
Inżynieria Danych, Data Engineering, Erasmus+, kredyty, ubezpieczenia
10 min

WIMiO

Kierunki: MiBM/DaPE, MiBM II stopnia stacj., IM (Students of field study Mechanical Engineering)
10 min
Kierunek MiBM (I stopień stacjonarne oraz studia niestacjonarne)
10 min
Kierunki: M, IM-M, TKiS
10 min
Kierownik Dziekanatu
10 min
Kierunki: Oceanotechnika (I stopień stacjonarne), IMiB
10 min
Kierunki: E, ZiIP (Students of field study: Energy Technologies)
10 min
Kierunki: Oceanotechnika (niestacjonarne oraz II stopień stacjonarne), Ocean Engineering (Students of field study Ocean Engineering)
10 min
Doktoranci oraz studenci kierunków: TiL, Transport, PiBJ
10 min

WZiE

Punkt przyjęć
10 min
Konsultacje prodziekan
15 min
Biuro międzynarodowe - International Cooperation Office
10 min

WEiA

Automatyka i Robotyka / ARiSS
30 min
Elektrotechnika, Energetyka
30 min
Studia niestacjonarne
15 min
Kierownik Dziekanatu
15 min
DANE ADRESOWE

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

helpdesk@pg.edu.pl
http://pg.edu.pl