Wydział Architektury

Konsultacje Prodziekan ds. studenckich i promocji
10 min
Studia w j. polskim: Architektura I stopnia semestry: 1 – 4
10 min
Studia w j. polskim: Architektura I stopnia semestry: 5 – 7; Gospodarka przestrzenna I stopnia
10 min
Studia w j. polskim: Architektura II stopnia i Gospodarka Przestrzenna II stopnia
10 min
Studia w j. angielskim: Architektura I stopnia; Architektura II stopnia i Gospodarka Przestrzenna II stopnia; Full-time studies: Architecture I (first degree), Architecture II (second degree), Spatial Development II (second degree); ERASMUS+
10 min
Erasmus matters – Polish students
10 min
DANE ADRESOWE

ul. Gabriela Narutowicza 11/12
80-233 Gdańsk

helpdesk@pg.edu.pl
http://pg.edu.pl